BÀI HỌC HẰNG NGÀY

  Thứ Tư ngày 19 tháng 02, 2020

Chương Trình Đặc Biệt CẦU NGUYỆN TRƯỚC ĐẠI DỊCH CORONA

Lời mở đầu - Tụng kinh Ratanasutta - Bệnh dịch trong Tam Tạng kinh điển – Hệ quả toàn cầu của đại dịch - Những lời khuyên của các tổ chức y tế - Những gì nên làm cho nội tâm - Hồi hướng phước lành.