No. 3408 (PTTPGQT)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 27.12.2014

Lá Thư Hằng Tuần số 10 của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, về những đề án cùng lịch hoạt động trong năm 2015

2014-12-27 | Thích Giác Đẳng | PTTPGQT

PARIS, ngày 27.12.2014 (PTTPGQT) - Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin hân hạnh giới thiệu Bạn đọc Lá Thư Trong Tuần – Tuần thứ Mườ, Sau khi kết thúc việc tạo mãi ngôi chùa chung Phật Quang, toạ lạc tại 17101 A Street – Thành phố Huntington Beach – California 92647 - USA / Hoa Kỳ. làm cơ sở sinh hoạt cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Nay bước sang phần hoạt động để phát triển và phát huy Giáo hội từ nơi cơ sở mới này. Lá Thư số 10 vạch ra viễn trình mới với những dự án phát triển cụ thể cùng lịch hoạt động đầy hứng khởi và thực tiễn trong năm 2015. Xin mời Bạn đọc vào Trang Thư thứ Mười :

Lá Thư Trong Tuần – Tuần 10 :
Hãy Kết Thúc Bằng Sự Bắt Đầu

Ba tháng trước Lá Thư Trong Tuần số 1 gởi đến bạn đọc xa gần với lời mời gọi cùng cất bước hành trình 10 tuần lễ vận động tạo lập ngôi chùa chung. Lá thư nầy chính là lá thư cuối cùng của đoạn đường đã đi. Chùa Phật Quang đã ra đời với sự nhiệt tâm góp phần của bao nhiêu trái tim tha thiết từ khắp nơi trên thế giới. Một người từ Canada đã viết email về bày tỏ ý nghĩ : Lá Thư Trong Tuần không phải chỉ vận động tài chánh mà còn ghi lại những gì đáng nhớ và thông tin về sinh hoạt Giáo Hội. Người nầy cũng đề nghị : nên tiếp tục ngay sau khi hoàn tất công cuộc xây dựng ngôi chùa của Giáo Hội. Hơn tháng qua chúng tôi cũng nhận được nhiều yêu cầu, khuyến khích – đôi lúc như đòi hỏi – làm thế nào có lá thư thường xuyên để phổ biến tin tức cần thiết. Đáp lại sự mong mỏi, xin được tiếp tục Lá Thư Trong Tuần.
 

QUÃNG ĐƯỜNG SẮP TỚI

Việc tạo lập ngôi chùa Phật Quang là niềm hoan hỷ lớn lao sau bao lo lắng, nỗ lực và vận động của tăng ni, Phật tử khắp nơi. Dù thế nào thì thành tựu nầy chỉ là một khởi điểm. Chúng ta đã tìm thấy được nhiều tấm lòng thiết tha với Giáo Hội, bây giờ phải làm thế nào tất cả cùng đồng hành trên con đường phụng sự quê hương và đạo pháp. Chúng ta đã nhận ra tiềm lực lớn lao của truyền thông trong Phật sự, bây giờ cần làm thế nào để có một quy cũ làm việc bền chặt, hiệu quả lâu dài với những đóng góp của nhiều nhân tài. Chúng ta đã khẳng định được giá trị của ngôi chùa chung đúng theo truyền thống vượt ngoài tư hữu, thì bây giờ làm sao chứng minh được khả năng duy trì tốt đẹp trở thành kiểu mẫu phổ cập. Chúng ta đã tìm được sự đồng thuận chung về chủ trương thay đổi lề lối làm việc, đặc biệt là lãnh vực tài chánh cần có kế hoạch ổn định rõ ràng cho đường dài. Sự đồng tâm hợp lực là sức mạnh nền tảng của Giáo Hội. Nếu chúng ta tiếp tục đồng hành trong tinh thần hòa hài, dõng mãnh như 10 tuần lễ qua, thì trong 10 tháng tới, trước khi Đại Hội Khoáng đại 10 diễn ra chắc chắn sẽ có nhiều thành tựu đáng kể

HIẾN CHƯƠNG GHPGVNTN VĂN KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG VỚI PHẬT GIÁO ĐỒ VIỆT NAM

Sự ra đời của bản Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đầu năm 1964 là một sự kiện lịch sử quan trọng với Phật giáo Việt Nam. Đó là kết tinh quyết tâm của Phật giáo đồ Việt Nam trong mưu cầu gìn giữ giá trị truyền thống thiêng liêng bằng một cơ cấu hành chánh mới. Chưa bao giờ một hình thái tổ chức mang quy cũ hành chánh như vậy được chính thức thiết lập bằng văn tự trong chiều dài lịch sử hơn hai mươi thế kỷ trước đó. Sự hợp nhất hai tông phái chủ lưu Bắc Tông và Nam Tông cũng là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Phật Giáo thế giới từ xưa tới nay. Bản hiến chương đó được bảo vệ qua nhiều giai đoạn khốc liệt. Tâm huyết và xương máu của bốn chúng đệ tử Phật trải ra vì sự tồn tại của văn kiện lịch sử nầy không có bút mực nào nói đủ. Hiến chương của giáo hội được tu chỉnh năm 1973, năm 2011 đều lưu lại những dấu ấn quan trọng. Hội Đồng Lưỡng Viện chỉ đạo Văn Phòng II tổ chức Đại Hội Khoáng đại X năm 2015 với nội dung mang nhiều điểm quan trọng, mà trong đó, việc tu chỉnh hiến chương là một phần quan trọng. Đức Đệ Ngũ Tăng Thống xưa kia nhận vai trò Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo năm 1973, được suy tôn ngôi vị Tăng Thống năm 2011. Sự chứng minh và phê chuẩn của Ngài đối với việc tu chỉnh hiến chương mang ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử giáo hội. Công việc nầy sẽ được thực hiện lần đầu tiên với sự tham gia của cả hai giới xuất gia, tại gia mà một số là chuyên gia trong các lãnh vực luật pháp, hành chánh.

TƯ CÁCH THÀNH VIÊN SẼ XÂY DỰNG NỀN TẢNG CỦA GIÁO HỘI


Việc tạo lập ngôi chùa chung đã cho thấy một điều tế nhị nhưng cực kỳ quan trọng : những người có thật tâm tha thiết với sự tồn vong của Giáo hội thường là những người đứng bên lề. Có cái gì không hợp lý trong cách làm việc của chúng ta. Có những người mang chức vụ quan trọng trong giáo hội nhưng không thật sự thiết tha với Phật sự chung, trong lúc ngoài kia có rất nhiều người hy hiến rất nhiều lại chỉ là những người ủng hộ không hơn không kém. Đó là kết quả cách làm việc thư lại, thiếu tinh thần thực tiễn. Đã đến lúc cơ cấu hành chánh của Giáo hội mở rộng cửa cho những người nhiều thiện tâm, thiện chí. Đại hội thường niên 2014 của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ thông qua một quyết định quan trọng : đồng thuận tư cách hội viên (membership) của Tăng ni, Phật tử thông qua một trình tự hợp theo luật pháp địa phương cũng như quy chế của Giáo hội. Tiếng nói của đại khối quần chúng Phật tử của Giáo Hội sẽ được lắng nghe và đóng vai trò quyết định. May mắn cho chúng ta ở điểm là từ việc vận động tạo lập ngôi chùa chung, Giáo hội đã tìm thấy những tấm lòng đó đây vì đạo, vì đời không một chút hậu ý. Những người đó nên là những thành viên ban đầu để tạo cơ sở mở rộng lâu dài. Sẽ có lúc Giáo Hội bắt buộc phải làm những quyết định trọng đại thì quyết định đó nên đến từ đại khối quần chúng thành viên. Tin tưởng vào số đông là căn bản của tinh thần dân chủ.

CƠ SỞ TÀI CHÁNH BẢO ĐẢM SINH HOẠT ỔN ĐỊNH


Làm việc không có kế hoạch dài hạn thường dẫn đến chỗ bị động, chậm bước. Muốn có kế hoạch lâu dài thì phải nắm rõ khả năng, mà trong đó, tài chánh là yếu tính. Cách làm việc tới đâu hay tới đó không cho phép những chương trình dài hạn quan trọng. Do vậy rất đoản, (mang tính cơ hội, thiếu lo xa). Sự tồn tại ngày nay trong một xã hội nặng tính tổ chức bắt buộc chúng ta thay đổi cái nhìn và phương thức làm việc để tồn tại. Một trong những đề án trong mười tháng tới là xây dựng cơ sở tài chánh, để từ đó, xác lập được ngân sách cho những năm tới. Cộng đồng Phật tử không thiếu những người có khả năng và thiện chí. Vấn đề là làm sao kết hợp và hiện thực những nguyện vọng của Phật tử xa gần. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm có thể thực hiện được điều nầy. Chúng ta thấy được nhu cầu ; thấy được khả tính ; điều còn lại là cụ thể hóa nguyện vọng chung. Tất cả hoạt động trong và ngoài nước đều tùy thuộc nhiều vào đề án nầy. Sự hình thành một cơ sở tài chánh đang được đẩy mạnh. Một lần nữa, cũng như đề án xây dựng ngôi chùa chung, đòi hỏi sự quyết tâm và chung sức xa gần. Giáo hội đang cần những bàn tay và khối óc tinh anh của Phật tử bốn phương cho dự án quan trọng nầy. Một khi đã hình thành thì gánh nặng trên đôi vai của chúng ta ngày một nhẹ đi.
 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHẬT GIÁO


Truyền thông là lãnh vực hoạt động quan trọng cho sự tồn tại của Giáo hội. Những đóng góp của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế trong thời gian hơn hai thập niên qua đã chứng minh điều đó. Ngành truyền thông cũng mở ra cơ hội đóng góp của nhiều Phật tử hữu tâm có chuyên môn trong nhiều lãnh vực. Chính truyền thông giúp rất nhiều cho Phật tử xa gần thấu hiểu và góp phần kíp thời cho những nhu cầu Phật sự quan trọng. Đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thời gian qua. Tuy vậy Giáo Hội vẫn cần một nỗ lực trong quy mô và đồng bộ trong ngành truyền thông. Người trẻ thường truy cập qua internet. Người lớn tuổi thường theo dõi tin tức qua radio và TV. Hiện nay có một cơ duyên quan trọng giúp chúng ta có một đài TV Phật giáo riêng biệt 24 giờ mỗi ngày. Vấn đề là điều hợp sự đóng góp của nhiều tầng lớp Phật tử khác nhau. Ngoài Phật Pháp, thiền tập, tin tức Phật giáo xa gần đài cần chương trình song ngữ Việt, Anh. Những chủ đề về văn hóa, giáo dục, nghệ thuật và gia đình cũng là trọng điểm nhắm tới. Chương trình truyền hình cung ứng cho radio, webcast, youtube... có thể nói là đa dụng. Đối với nhiều Phật tử khắp nơi có khả năng, thiện chí muốn góp phần phục vụ Giáo hội thì đây là cơ hội thích hợp. Tất cả hoạt động cho dân chủ, nhân quyền đều cần truyền thông. Đẩy mạnh công việc nầy là một đáp ứng cấp thiết và hữu hiệu cho nhiều nhu cầu hiện tại.
 

LỊCH SINH HOẠT NĂM 2015


Năm 2015 sẽ là năm bận rộn. Ngoài những tiệc gây quỹ đó đây trước Tết Nguyên Đán, còn có lễ An Vị Phật chùa Phật Quang vào ngày thứ bảy 7.2.2015. Đây là sinh hoạt chính thức đầu tiên của ngôi chùa chung với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm trong giáo hội với phiên họp thảo hoạch lịch chi tiết hoạt động cho năm tới, một năm với nhiều Phật sự bận rộn mà Đại hội Khoáng đại X là một đánh dấu quan trọng.

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 3 năm 2015 là ngày Gây quỹ Yểm Trợ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế do Sáng Hội Phạm Gia Bình thực hiện.

Ðại lễ Phật Ðản Phật lịch 2559, dương lịch 2015, sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật 31.5.2015 (Rằm tháng tư âm lịch) tại Chùa Phật Quang, thành phố Huntington Beach, tiểu bang Nam California, Hoa Kỳ ;

Lễ Húy nhật Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang cũng sẽ tổ chức tại chùa Phật Quang vào ngày 26.7.2015.

Đại học Hè Phật giáo sẽ tổ chức từ ngày 11 đến 16.8.2015 tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, tiểu bang Texas.

Đại hội Khoáng đại lần X tại Chùa An Lạc ở thành phố San Jose, tiểu bang Bắc California, trong ba ngày 9, 10 và 11.10.2015. Đức Tăng Thống và Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã chỉ thị cho Văn phòng II Viện Hóa Đạo thực hiện như một Đại hội Khoáng đại nối dài của Đại hội Khoáng Đại Viện Hóa Đạo trong nước.

Năm 2014 sắp đi qua. Năm mới 2015 lại về. Một hành trình mới bắt đầu. chúng ta hãy kết thúc năm cũ bằng niềm hoan hỷ vô hạn với sự tạo lập ngôi chùa chung. Niềm hân hoan không phải là thỏa mãn để ngừng nghỉ mà là tư lương cho hành trình trước mắt. Nếu mười lá thư qua khẳng định được tấm lòng kiên trinh của Phật tử bốn phương thì mười tháng tới sẽ phải ghi được những thành tựu cụ thể qua các đề án quan trọng nói trên. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào thì sự phục vụ luôn dựa trên tinh thần dấn thân, thiện chí và thực tiễn.

Đoạn đường mười tháng sắp tới đang cần quyết tâm, thiện chí và sự đồng lòng của tất cả. Chúng ta hãy khởi hành.

 

Manila, cuối năm 2014
Tỳ kheo Thích Giác Đẳng

 

Tin tức lưu trữ

 • No. 3408 (PTTPGQT)  Lá Thư Hằng Tuần số 10 của VPII , VHĐ.

 • No. 3407 (Như Quang dịch)  Canada: Alberta trình chiếu phim Huynh Đệ Đức Phật - Brothers in the Buddha

 • No. 3406 (Như Quang dịch)  Anh quốc: Nhà sư từ bỏ sân khấu để giảng dạy Phật giáo trong các nhà tù

 • No. 3405 (PTTPGQT)  Lá Thư Hàng Tuần thứ 9 VPII- VHĐ

 • No. 3404 (Như Quang dịch)  Ấn Độ dự tính thay đổi các địa điểm Phật giáo

 • No. 3403 (Như Quang dịch)  Tây Tạng: 26 tu nữ bị trục xuất khỏi ni viện

 • No. 3402 (PTTPGQT)  Lá Thư Hằng Tuần số 8 của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo,

 • No. 3401 (Như Quang dịch)  Con rồng trong y Phật

 • No. 3400 (Như Quang dịch)  Lòng tin trong Phật giáo.

 • No. 3399 (VPII-VHĐ-GHPGVNTNHN)  Lá Thư Trong tuần số 7- Giấc mơ ngôi chùa chung đã hiện thực

 • No. 3398 (Như Quang dịch) Ấn Độ: Phát hành tem thư tưởng niệm nhà sư Tích Lan Dharmapala.

 • No. 3397 (Như Quang dịch)  Đức Phật và muôn thú

 • No. 3396 (PTTPGQT)  Lá Thư Hằng Tuần số 6 của VPII, VHĐ. GHPGVNTNHN

 • No. 3395 (Chùa Pháp Luân)  Tin tức Phật sự chùa Pháp Luân - Thư Mời Đại Lễ Tăng Y.

 • No. 3394 (Như Quang dịch)  Cambodia: Chư tăng xuống đường bảo vệ học viện Phật giáo

 • No. 3393 (PTTPGQT) Lá Thư Hàng Tuần Số 5 của VPII- VHD

 • No. 3392 (Như Quang dịch) Cuộc họp Thượng Đỉnh của các nhà đoạt giải Nobel Hòa Bình bị hủy bỏ do việc Nam Phi từ chối cho Đức Đạt Lai Lạt Ma nhập cảnh

 • No. 3391(Như Quang dịch)  Đức Đạt Lai Lạt Ma chúc mừng hai  nhà đoạt giải Nobel Hòa Bình Malala và Satyarthi

 • No. 3390 (GHPGVNTN-VPII-VHD)  Lá Thư Hằng Tuần số 4 của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo.

 • No. 3389 (Như Quang dịch)  Phật tử và các nhà hoạt động bảo vệ  động vật chống sát sanh tế thần Durga

 • No. 3388 (Như Quang dịch)  Mã Lai: Bích chương vận động tranh cử gây phản đối trong cộng đồng người Mã Lai gốc Thái

 • No. 3387 (GHPGVNTN-VPII, VHĐ) Lá thư trong tuần số 3

 • No. 3386 (Như Quang dịch) Đức Đạt Lai Lạt Ma đả kích giết người nhân danh tôn giáo

 • No. 3385 (Như Quang dịch)   Nepal: Phgim "Bình Minh" của Tích Lan được trình chiếu tại Kathmandu

 • No. 3384 (Như Quang dịch)   Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết không cần thiết phải có một người kế thừa

 • No. 3383 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Một ngôi chùa tại Rajgr bị chính phủ bỏ bê vì kỳ thị

 • No. 3382 (Như Quang dịch)  Từ chối nhập cảnh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma là điều kém may mắn

 • No. 3381 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Thành lập Trung Tâm Phật Giáo Quốc Tế tại ngôi chùa cổ 1000 năm

 • No. 3380 (Như Quang dịch) Ấn Độ: Trường Đại Học Nalanda mở lại sau 800 năm.

 • No. 3379 (Như Quang dịch)  Cam Bốt cho phòng triển lãm quốc gia Úc mượn ba tượng Phật quý
 • No. 3378 (Như Quang dịch)  Quét chùa Shwedagon để có công đức
 • No. 3377 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Kỷ nghệ sản xuất vàng lá cung ứng cho các chùa tại Mandalay đang bị đe doạ
 • No. 3376 (Như Quang dịch)  Nam Dương: Bị đe dọa bởi nhóm khủng bố ISIS, an ninh tại tự viện Borobudur được tăng cường
 • No. 3375 (Như Quang dịch)  Mã Lai: Toàn quốc tưởng niệm nạn nhân chuyến bay MH17
 • No. 3374 (PTTPGQT)  Lời Kêu gọi của Thượng toạ Chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo về việc kiến tạo Cơ sở GHPGVNTN tại Nam California — Hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sáu tháng đầu năm 2014
 • No. 3373 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Tỉnh bang Kerala thông báo cấm rượu
 • No. 3372 (Như Quang dịch)  California: Xá lợi Phật hiếm quý được trưng bày tại chùa Lô Sơn
 • No. 3371 (Như Quang dịch)  Nhà sư Phật giáo Trung Hoa nhận tiền để chúc phúc cho xe hơi mới của một doanh nhân.
 • No. 3370 (Chùa Pháp Luân)   Thông báo gây quỹ cho chương trình phát thanh Đường Về Bến Giác
 • No. 3369 (Như Quang dịch)  California: Lễ xả y của Đại Đức Yatiko tại tự viện Abhayagiri
 • No. 3368 (Như Quang dịch)   An ủi linh hồn người quá vãng
 • No. 3367 (Như Quang dịch)  Bình ngà đựng tro cố Tăng thống Thái Lan gây tranh luận quốc tế
 • No. 3366 (Như Quang dịch) Miến Điện: hình Phật xâm trên chân một người Canada gây nhiều tranh luận.
 • No. 3365 (Như Quang dịch)  Một tổ chức Hồi Giáo cúng đường đến chư Tăng tại Mandalay
 • No. 3364 (Như Quang dịch)  Cội nguồn của sự thiếu khoan dung và định kiến trong Phật giáo
 • No. 3363 (Như Quang dịch)  Đại tá Henry Steel Olcott, nhà tiên phong trong nền giáo dục Phật giáo
 • No. 3362 (Như Quang dịch)  Lời khuyên về tang lễ cho người quá vãng
 • No. 3361 (Như Quang dịch)  Một trong những vĩ nhân
 • No. 3360 (Như Quang dịch)  Nhóm Ngân hàng Thế giới giúp Ấn Độ phát triển lộ trình Phật giáo
 • No. 3359 (Như Quang dịch)  Tuyến đường bay Miến Điện - Nepal tạo thuận lợi cho Phật tử hành hương
 • No. 3358 (Như Quang dịch)  Hộp đựng kinh văn Phật giáo được trở về Hàn Quốc.
 • No. 3357 (Như Quang dịch)  Singapore: Nữ tu Phật giáo trở thành người tiêu biểu trong việc trao quyền cho phụ nữ
 • No. 3356 (Như Quang dịch)  Thượng tọa Shravasti Dhammika: Định giá cho giáo pháp

 • No. 3355 (Như Quang dịch)   New York: Liên Hiệp Quốc tổ chức đi bộ vì khí hậu cho nhân loại

 • No. 3354 (Như Quang dịch)   Miến Điện: Các nhà tôn giáo cực đoan cấm trình chiếu phim Hồi Giáo tại Đại Hội Phim Ảnh Miến Điện
 • No. 3353 (Như Quang dịch)  Tặng thêm 100,000 để hoàn tất Ngôi Chùa Ngàn Vị Phật tại Lâm Tỳ Ni
 • No. 3352 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Một nhà sư người Anh được tại ngoạisau khi bị giam giữ tại nhà tù Insein
 • No. 3351 (Như Quang dịch)  Bà Aung San Suu Kyi :"Đức Phật là vị thái tử của tiểu lục địa Ấn Độ'"
 • No. 3350 (Như Quang dịch)  Thư viện Harvard giúp bảo tồn nền di sản văn học của Tây Tạng
 • No. 3348 (Như Quang dịch) Nhà sư Úc đi du hóa.
 • No. 3347 (Như Quang dịch) Có Bấy Nhiêu Đó Thôi: Cuộc Đời và Thân Giáo của Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu Khippapañño
 • No. 3346 (Như Quang dịch) Hội nghị Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đột ngột hủy bỏ bài tham luận về bình đẳng giới trong Tăng Đoàn Phật giáo của TT Ajahn Brahm
 • No. 3345(Chùa Pháp Luân)  Thông báo về Đại Học Hè Phật Giáo
 • No. 3344 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Truyền bá Phật giáo qua phương tiện truyền thông
 • No. 3343 (Như Quang dịch)   Bình bát tại Viện Bảo Tàng A Phú Hãn không liên hệ với Đức Phật
 • No. 3342 (Như Quang dịch)   Danh bạ Phật giáo tại Canada của nhà xuất bản Sumeru, ấn bản 2014
 • No. 3341 (Như Quang dịch)  Y trắng, giấc mộng y vàng, sự bất bình đẳng giới tính trong Phật giáo Thái Lan
 • No. 3340 (Như Quang dịch)   Phát hiện tượng Ngài Đại Ca Diếp
 • No. 3339 (Như Quang dịch)  Quốc Hội Anh tạm ngưng buổi họp để hành thiền
 • No. 3338 (Như Quang dịch)  Cam Bốt: Chính phủ bác bỏ tin đồn bán Phật Học Viện
 • No. 3337 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Một nhà sư quyên sinh tại Đề Li
 • No. 3336 (Như Quang dịch)  Huyền thoại về động Pháp Hiển tại Tích Lan.
 • No. 3335 (Như Quang dịch)  Nam Hàn : Tín đồ Phật giáo và Thiên Chúa Giáo cầu nguyện cho chiếc phà Nam Hàn bị đắm
 • No. 3334 (Như Quang dịch)  Úc Châu: Đại Tháp Từ Bi đang đươc xây dựng.

 • No. 3333 (Như Quang dịch)  Các tu viện khuyến khích mọi người nên tử tế với súc vật trong ngày lễ Vesak.
 • No. 3332 (Như Quang dịch)  Làm thiện để đánh dấu ngày Lễ Vesak
 • No. 3331 (Như Quang dịch)  Bố thí vật thực
 • No. 3330 (Như Quang dịch)  Thái Lan: Ngôi Chùa Trắng bị tàn phá bởi động đất
 • No. 3329 (Như Quang dịch)  Đùa với vật thờ phượng chỉ làm mất đi sự thiêng liêng
 • No. 3328 (Nguồn RFA)  Một người tự thiêu hôm nay (23/5) trước cổng chính Dinh Độc Lập để phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam.
 • No. 3327 (Như Quang dịch)  Nhà sư Tây Tạng được vinh danh bởi phóng viên không biên giới.
 • No. 3326 (Như Quang dịch)  Tiêu chuẩn Phật giáo của Tích Lan.
 • No. 3325 (Như Quang dịch)  Na Uy: Không một ai trong chính quyền sẽ tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma
 • No. 3324 (Như Quang dịch)  Hinh xâm Đức Phật: Ý kiến vị Tăng Trưởng Thái Lan tại Hoa Kỳ
 • No. 3323 (Như Quang dịch)  Tích Lan :Du khách mang hình xâm Đức Phật bị bắt giữ
 • No. 3322 (Như Quang dịch)  Ngôi chùa  Phật giáo tại Bangladesh được trùng tu
 • No. 3321 (Như Quang dịch)  Trung tâm Phật giáo cổ tại Ấn Độ cần sự đầu tư của Trung quốc
 • No. 3320 (Như Quang dịch)  Làm sống lại Phật giáo tai Pháp Quốc
 • No. 3319 (Như Quang dịch)  Căm Bốt: Một nhà sư hoạch định con đường phát triển Phật giáo
 • No. 3318 (Như Quang dịch) Miến Điện: Ủy viên tổ chức Phi Chính Phủ cho biết nhân viên không có sự bất kính lá cờ Phật giáo
 • No. 3317 (Như Quang dịch) California: Người Căm Bốt tại Stockton bảo đảm sự kế thừa về văn hóa, phong tục tập quán qua nhiều thế hệ.
 • No. 3316 (Như Quang dịch) Sinh viên Boston tìm thấy những tiểu mô hình quý giá của các ngôi chùa Trung quốc bị đánh mất.
 • No. 3315 (Như Quang dịch)  Tích Lan: Chư Tăng trực tiếp thăm viếng những người chiếm đất tại Wilpattu

 • No. 3314 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Các nhà hoạt động xã hội vận động chống ngôn ngữ oán thù.

 • No. 3313 (Như Quang dịch)  Một ngôi chùa Trung Quốc thành lập toán chống khủng bố.
 • No. 3312 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Nhân viên cứu trợ muốn trở lại miền Tây Miến Điện
 • No. 3311 (Như Quang dịch)   Tích Lan: Không cấp bằng lái xe cho chư tăng
 • No. 3310 (Như Quang dịch)   Singapore: Tất cả đều an toàn sau cơn hỏa hoạn tại hội Phật pháp Mandala.
 • No. 3309 (Như Quang dịch)  Cộng đồng Phật tử tại Perth, Úc Châu, cầu nguyện cho chuyến bay MH370
 • No. 3308 (Như Quang dịch)   Học giả người Bhutan và dự án chuyển dịch Phật ngôn từ Tạng Ngữ
 • No. 3307 (Như Quang dịch) Đức Đạt Lai Lạt Ma: Kỳ thị người bệnh phong là tội lỗi.
 • No. 3306 (Như Quang dịch) Ngôi chùa đầu tiên tại Moscow sẽ mở cửa
 • No. 3305 (Như Quang dịch)  Anh quốc: Ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Burnley sẽ được mở tại một nhà máy xay.
 • No. 3304 (Như Quang dịch)  Kỹ thuật Nhật Bản giúp khôi phục lại các bức bích hoạ tại ngôi chùa cổ Miến Điện.
 • No. 3303 (Như Quang dịch)  Mã Lai: Thiện nguyện viên Hội Phật giáo Từ Tế hy sinh thời giờ cho thân nhân các hành khách của chuyến bay MH370
 • No. 3302 (Như Quang dịch)  Có thể nào chùa chiền tại Bagan, Miến D(iện sẽ trở thành Disney World ?
 • No. 3301 (Như Quang dịch) Hoa Kỳ: Học sinh Phật tử Thái Lan thắng kiện kỳ thị tôn giáo
 • No. 3300 (Như Quang dịch)  Tô Cách Lan: Chùa Dhammapadipa đang xin hợp thức hóa
 • No. 3299 (Như Quang dịch)  Một nhà sư Tây Tạng ở Trung quốc bị bắt vì chia sẻ lời giảng dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
 • No. 3298 (Như Quang dịch)  Trung quốc giận dữ chống đối Thượng Viện Hoa Kỳ tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma
 • No. 3297 (Như Quang dịch)  Tích Lan trình chiếu bộ phim mới Siri Daladagamanaya về xá lợi răng Đức Phật
 • No. 3296 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Tổ Chức Y Sĩ Không Biên Giới có thể ở lại
 • No. 3295 (Như Quang dịch) Ấn Độ: Ngôi chùa Căm Bốt tại Varanasi đang bị chống đối
 • No. 3294 (Như Quang dịch) Cựu Thủ Tướng Mã Lai hỗ trợ thân nhân những hành khách chuyến bay MH370
 • No. 3293 (Như Quang dịch) Hang động Phật giáo cổ tại Trung quốc có thể bị biến thành cát
 • No. 3292 (Như Quang dịch) Trung cộng không hài lòng về việc Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp gỡ Tổng Thống Obama lần thứ ba.
 • No. 3291 (Như Quang dịch) Canada: Dự án ngôi chùa 40 triệu tại Toronto bị lâm nguy.
 • No. 3290 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Chùa Kuthodaw từ chối cho mượn địa điểm tổ chức Lễ Hội Văn Học Irrawaddy lần II

 • No. 3289 (Như Quang dịch) Nhật Bản: Truyền bá Phật giáo bằng phương pháp kể chuyện.

 • No. 3288 (Như Quang dịch) Thái Lan xin lệnh bắt một nhà sư trong cuộc nổi loạn.

 • No. 3287 (Như Quang dịch) Tích Lan: Lễ xuất gia đầu tiên cho cây rừng như một giải pháp ngăn chận sự phá rừng.

 • No. 3286 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ sớm trở về Tây Tạng

 • No. 3285 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Đức Đạt Lai Lạt Ma mở lễ hội Tây Tạng tại Guwahati

 • No. 3284 (Như Quang dịch) Cam Bốt tổ chức lễ mừng ngày Tăng Bảo.
 • No. 3283 (Như Quang dịch)  Ngôi chùa lẻ loi, vắng vẻ của Miến Điện.
 • No. 3282 (PTTPGQT)  Tin tức về Đại Học Hè Phật giáo GHPGVNTN 2014 tại chùa Pháp Luân
 • No. 3281 (Như Quang dịch)  Đài Loan: Chùa Phổ Quang tổ chức khoá tu mùa hè 2014 cho sinh viên học sinh
 • No. 3280 (Chùa Pháp Luân) Thư mời Đại Lễ Thượng Nguyên và Đêm Tu Học Rằm Tháng Giêng
 • No. 3279 (Như Quang dịch)  Washington DC: Ni viện Sravasti tổ chức ba tháng an cư lần đầu tiên theo truyền thống PG Tây Tạng.
 • No. 3278 (Như Quang dịch) New Orleans: Tổ chức nhân quyền bênh vực một học sinh Phật tử bị nhà trường gây rối
 • No. 3277 (Như Quang dịch) Các chức sắc tôn giáo tán thành loại nhang tốt cho môi trường
 • No. 3276 (Như Quang dịch)  California: Chùa Lô Sơn triển lãm xá lợi ngón tay Đức Phật.

 • No. 3275 (Như Quang dịch) Với sự tiến bộ trong kỹ thuật in ấn, kỹ thuật in gỗ kinh điển Phật giáo trở nên tẻ nhạt và trì trệ
 • No. 3274 (Như Quang dịch) Canada: Nhà sư gốc Đức xây dựng nhịp cầu Phật giáo.
 • No. 3273 (Như Quang dịch)  Miến Điện: Sư Wirathu thảo luận việc hạn chế kết hôn với người khác tín ngưỡng tại Hội Nghị Chư Tăng
 • No. 3272 (Như Quang dịch)  Tây Tạng: Hoả hoạn thiêu huỷ 100 căn nhà tại Phật học Larung gar
 • No. 3271 (Như Quang dịch)  Nữ tu Phật giáo nhắm vào việc tạo sự khác biệt
 • No. 3270 (Như Quang dịch)  Đức: từ một thị trưởng đến một nhà sư Phật giáo nguyên thủy.
 • No. 3269 (Như Quang Dịch)  Nan Wua: Một ngôi chùa Phật giáo tại Nam Phi.
 • No. 3268 (Như Quang Dịch)  Tưởng niệm nhà sư Phi châu đầu tiên viên tịch
 • No. 3267 (Như Quang Dịch)  Nhật Bản: Một số ngôi chùa nhận tro cốt qua bưu điện
 • No. 3266 (Như Quang Dịch)  Anh Quốc: Có phải phát hiện mới về điện thờ cổ Phật giáo là giả mạo
 • No. 3265 (Như Quang Dịch)  Karmapa Lạt Ma thứ 17 cầu nguyện hoà bình thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng
 • No. 3264 (Chùa Pháp Luân) Thơ mời Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014
 • No. 3263 (Như Quang dịch)  Căm Bốt: Xá lợi Phật bị đánh cắp
 • No. 3262 (Như Quang dịch)  Ấn Độ: Lễ đặt viên đá đầu tiên cho dự án Di Lặc tại Kushinagar
 • No. 3261 (Như Quang dịch)  Phi châu: Nhu cầu về ngà của Phật tử là yếu tố khiến việc săn trộm voi không thể giảm thiểu
 • No. 3260 (Như Quang dịch)  Đức Đạt Lai Lạt Ma: Bố thí nội tạng là sự cống hiến cao thượng nhất cho nhân loại.
 • Tin tức lưu trữ

  Trang 20 | Trang 19 | Trang 18 |Trang 17 |Trang 16 | Trang 15 | Trang 14 | Trang 13 |Trang 12 | Trang 11

  Trang 10 | Trang 09 | Trang 08 | Trang 07 | Trang 06 | Trang 05 | Trang 04 | Trang 03 | Trang 02 |  Trang 01